Om Randers Egnsteater

Byens teater - og et scenekunstnerisk kulturhus for alle

Randers EgnsTeater er en selvstændig kulturinstitution, der primært har til opgave at fungere som Randers Kommunes stationære teater, hvor borgerne i lokalområdet og regionen kan opleve forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet.

Randers EgnsTeater blev etableret i år 2000 som egnsteater for Randers Kommune og er i dag et af landets største egnsteatre med fire sale og en produktion på 3-5 professionelle teaterforestillinger årligt. Der produceres primært teater for børn og unge, men også for voksne i form af den årlige vinterkabaret, der både spiller på teatret og sendes på turné til forsamlingshuse i oplandet.

700 forestillinger

Hvert år afvikles der flere end 700 forestillinger, som enten er produceret af eller indkøbt af Randers EgnsTeater. Mange af dem er egne forestillinger, der både spiller på teatret og på turne i ind og udland, men teatret arrangerer også i hver sæson en lang række gæstespil fra de bedste teatre i landet, så publikummet i Randers og omegn præsenteres for et bredt scenekunstnerisk udvalg af højeste kvalitet.

Randers EgnsTeaters produktioner spiller turnéforestillinger over hele landet, hvor de er købt til opførelse på skoler, institutioner og for teaterforeninger. Desuden er der skabt en fast tradition med Forsamlingshusturnéen, hvor den årlige vinterkabaret tager rundt til omkring 20 forsamlinghuse i området uden for Randers by. De seneste år har forsamlingshusturnéen været støttet af Elro Fonden.

Tværkulturelle samarbejdsprojekter

Randers EgnsTeater bidrager til det lokale kulturliv ved at indgå i tværkulturelle professionelle samarbejdsprojekter med byens øvrige kulturinstitutioner. I 2017 skabte vi i fællesskab børnekulturfestivalen Spektakel Festival, der bød på fire dage med alt det bedste inden for kunst og kultur for børn.
MERE OM SPEKTAKEL FESTIVAL 

Teatret har flere gange været initiativtager og tovholder i forbindelse med store koncerter og events. Ikke mindst den store totalforestilling Watermusic, der var et af de største events i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad og måske det største udendørs enkeltevent i Randers’ historie.
MERE OM WATERMUSIC