Randers EgnsTeater er en selvstændig kulturinstitution, der primært har til opgave at fungere som Randers Kommunes stationære teater, hvor borgerne i lokalområdet og regionen kan opleve forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet.

Randers EgnsTeater blev etableret i år 2000 som egnsteater for Randers Kommune og er i dag et af landets største egnsteatre med fire sale og en produktion på 3-5 professionelle teaterforestillinger årligt. Der produceres primært teater for børn og unge, men også for voksne i form af den årlige vinterkabaret, der både spiller på teatret og sendes på turné til forsamlingshuse i oplandet.

Fra 1. januar 2020 bliver Randers EgnsTeater et såkaldt §5-teater med et fast årligt tilskud fra Staten, der gives oven i den støtte, teatret i forvejen modtager fra Stat og kommune . Dermed skifter vi status fra at være et klassisk egnsteater til en helt ny form for teater med en forankring både i det lokale, det regionale og det nationale.

700 forestillinger


Hvert år afvikles der flere end 700 forestillinger, som enten er produceret af eller indkøbt af Randers EgnsTeater. Mange af dem er egne forestillinger, der både spiller på teatret og på turne i ind og udland, men teatret arrangerer også i hver sæson en lang række gæstespil fra de bedste teatre i landet, så publikummet i Randers og omegn præsenteres for et bredt scenekunstnerisk udvalg af højeste kvalitet. Randers EgnsTeaters produktioner spiller turnéforestillinger over hele landet, hvor de er købt til opførelse på skoler, institutioner og for teaterforeninger. Desuden er der skabt en fast tradition med Forsamlingshusturnéen, hvor den årlige vinterkabaret tager rundt til omkring 20 forsamlinghuse i området uden for Randers by. De seneste år har forsamlingshusturnéen været støttet af Elro Fonden.