En Til Alle

Læs mere og find undervisningsmaterialer

EN TIL ALLE er en teaterordning for børn og unge i Randers Kommune, der skal garantere hvert barn i Randers Kommunes daginstitutioner, dagplejen og skoler mindst én teateroplevelse om året.

Børnenes teaterbesøg bliver finansieret af Randers Kommune. Ordningen omfatter aldersgruppen fra 1 ½ år til 16 år. Privatskoler i Randers Kommune kan også deltage i EN TIL ALLE ordningen.

Om EN TIL ALLE

Ordningen har vist sig at være en stor succes, og flere end 14.000 børn og unge får sig en uforglemmelig teateroplevelse hvert eneste år!

Randers EgnsTeater står som den centrale tovholder i EN TIL ALLE ordningen. Teatrets hovedopgaver er at formidle udbuddet af teaterforestillinger videre til skoler og institutioner samt at stå i spidsen for administrationen af ordningen.

Forestillingerne er inddelt i aldersgrupper, som skal overholdes. Undtagelser laves kun i velbegrundede enkelttilfælde.

Det er Randers EgnsTeaters klare håb, at ordningen ikke bliver et maksimum, men et minimum – og at skoler og institutioner ved siden af denne gratisordning fortsat vil købe teaterbilletter, for at give deres tilknyttede børn og unge mulighed for inspirerende og udviklende teaterbesøg mere end bare én gang om året.

Alle skoler og institutioner i Randers Kommune er berettigede til refusion ved køb af teaterbilletter. Dermed er skolernes og institutionernes reelle billetpris kun kr. 28,- pr. billet.

Med en kombination af disse to ordninger bydes skoler og institutioner hermed en enestående mulighed for at tilbyde børn og unge mange store teateroplevelser for forholdsmæssigt få midler.

Hvorfor teater?

I en tid hvor fjernsyn, computerspil, mobiltelefon og andre moderne kommunikationsmidler overtager mere og mere plads i et barns liv, er det vigtigt at holde fokus på den levende kunst.

Teater åbner sanser og intellekt hos børn i alle aldre. Scenekunst kan tilføre børn et nærvær og følelse af delagtighed, som fjernsyn eller computer ikke kan. I teatret konfronteres børnene med levende kunstnere, og de lever sig ind i figurerne på scenen. De observerer og tolker tingene og deres fremstilling nøje. At give børn værktøjer til at danne sig et eget billede af den verden de vokser op i, samt at tage stilling til sig selv og relationerne mellem mennesker, er en af børneteatrets centrale opgaver.

Desuden kan teater inspirere børn til at opsøge andere kulturelle oplevelser allerede fra en ung alder. Er kunst og kultur en del af børns hverdag, er der større sandsynlighed for, at det også er en del af deres hverdag som voksne.

9

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte kontoret på e-mail post@randersegnsteater.dk
eller på tlf. 87 10 19 00.

9

Åben for alle

Vores EN TIL ALLE forestillinger er åbne for alle. Hvis du er interesseret, kan du kontakte kontoret på post@randersegnsteater.dk eller tlf. 87 10 19 00. Så kan vi hjælpe dig med billetkøb og fortælle hvilke forestillinger, der er ledige pladser til.

Se programmet nederst på siden…